0
02188840056

با جنس مخالف چگونه ارتباط برقرار کنیم؟

نحوه‌ی برقراری ارتباط با جنس مخالف:
اولین و مهمترین نکته این است که مراقبه کنید تا در یک رابطه خودتان باشید، در کمترین حالت نقش بازی کردن باشید. هر چقدر اطلاعات درستی از خودتان به طرف مقابل بدهید می‌توانید انتظار داشته باشید که او هم اطلاعات درستی به شما بدهد. در این ارتباط سالم باعث می‌شود که شناخت خوبی از هم پیدا کنید.
نکته بعدی این است که حالتان با خودتان خوب است؟ خودتان را آدم ارزشمندی می‌بینید؟ خودتان را می‌شناسید؟ می‌دانید از زندگی چه می‌خواهید؟ اگر خودتان را بشناسید و معرفی خوبی در طول زمان از خودتان به فرد مقابل بدهید و از او هم بخواهید. خودتان را ازنگاه او هم ارزیابی کنید.
در اینجاست که شما می‌توانید یک رابطه را مدیریت کنید. قبل از ارتباط با دیگران لازم است یک ارتباط مطلوب با خودتان داشته باشید. در تنها بودنتان، در خلوتتان حالتان خوب باشد.
دوره پیشنهادی ما به شما :

دوره شناخت قبل از ازدواج

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.