0

تمرین خویشتن داری

می خواهم تمرینی را به شما بگویم با عنوان خویشتن داری. نه به خاطر دیگران و قضاوت آنها! به خاطر روان خودتان.

به خاطر اینکه بتوانید خودتان را آرام نگه دارید در موقعیتی که چیزی در درونتان شما را مجبور به واکنش می کند و نشان بدهید که چقدر آسیب دیده هستید.

ولی خویشتن داری یعنی اینکه من میتوانم آن واقعه را برای خودم هضم کنم و مورد استفاده قرار بدهم. هر آنچه که در زندگی ما پیش می آید می خواهد از ما آدم دیگری بسازد کمک کند تا درک بهتری از خودمان و زندگی داشته باشیم به جای اینکه اثر روی آن موقعیت بگذاریم و پیامی را بلافاصله و با عجله به او بدهید از او استفاده کنید که به ما چه می گوید.

زندگی مدام می خواهد درس بدهد تا با تعادل زندگی کنید در تعادل قدرت و رشد وجود دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *