0

خشم، نشانه ضعف

فکر میکنید فردی که با قدرت زندگی می کند در موقعیت هایی که پر از تنش و محرک هیجان آور است چگونه برخورد می کند؟ این فرد متوجه ی هیجاناتی که در آن موقعیت در بدنش ایجاد شده، می شود و اگر متوجه ی بر انگیختگی خود شده تا با خشم و خشونت برخورد کند، با خود می گوید :هی تو از چی ترسیدی؟به چی فکر میکنی که در تو احساس تردید و آسیب ایجاد می کند؟ بنابراین در این شرایط خود نظاره گری بالا می رود.

افرادی که با خشم و پرخاشگری می خواهند موقعیت را کنترل کنند افرادی هستند که با ضعف و ترسهایشان عکس العمل نشان می دهند. هر چه خشم بیشتر،  ترس و آسیب دیدگی بیشتر است. فکر نکنید آدمهای پرخاشگر آدمهای قدرتمندی هستند آنها نقابی را جلوی چشمشان، جلوی صورتشان گرفتند که می خواهند با این نقاب فرد مقابل را تحت تاثیر قرار دهند و قدرت نمایی کنند و با این قدرت نمایی ضعف و ترس پشت این قضیه را پنهان کنند. اما، ما اگر نگاه آگاهانه و تحلیل گر داشته باشیم، اگر مقداری با علل متعددی که  پشت رفتارهای آدمها وجود دارد آشنا باشیم متوجه میشویم که این آدم ترسیده و خشمش ناشی از ترسش است.

باید صبر کنیم، مقداری آرام شود. در آن شرایط سعی در آرام کردنش نداشته باشیم و یا به آرامش دعوتش نکنیم.

شما خودتان چگونه اید؟ در موقعیت های سخت چگونه برخورد می کنید؟ آیا به پرخاشگری عادت کرده اید تا دیگران را بترسانید؟

بدانید که در بلند مدت اقتدارتان را، یعنی اثر گذاری بر روی افراد مهم زندگیتان و در روابطتان کاهش خواهید داد.

اگر می خواهید آدم اثر گذاری باشید میزان خشم را در روابطتان بسیار کاهش دهید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *