0
02188840056

خلوت با خود

 

با جسمتان رابطه برقرار کنید، بدانید جسم شما معبد روحتان است، نیاز دارید که جسمتان را پاک کنید.

بنابراین درون نگری کنید و اوقاتی  از شبانه روز خلوت کنید،  با خودتان تنها باشید و به بدنتان توجه کنید، با بدنتان حرف بزنید با آرامش و نوازش. اینکار باعث می شود انرژی وجودیتان بالا برود و به آرامش بیشتری  برسید.

تمرین کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.