0

در رابطه برچسب نزنیم

 

برچسب زدن یکی از خطاهای شناختی است. آن ویژگی که شما به عنوان برچسب به کسی می دهید تشدید کننده آن ویژگی در فرد است و هم احساس شما به آن فرد با آن برچسب تعریف می شود. شاید قصد بدی نداشته باشید اما اثر کارتان پیامد خوبی ندارد. بهتر است در ارتباطاتتان به این موضوع توجه کنید.

سعی کنید از پیام های منفی، از برچسب ها چیزهایی را یاد بگیرید و روی رشد خودتان کار کنید. اما شما بر چسب نزنید.

در ادامه با ما همراه باشید.

<p style=”color: #673999;”><strong>به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:</strong></p>
<p style=”text-align:center;”><a style=”display:inline-block;width:34px;height:34px;margin:0 5px 5px 5px;” href=”https://instagram.com/vida.fallah” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”><img src=”https://vidafallah.com/wp-content/uploads/2020/10/instagram-logo.png” alt=”دکتر ویدا فلاح در اینستاگرام” style=”width:100%”></a><a style=”display:inline-block;width:34px;height:34px;margin:0 5px 5px 5px;” href=”https://telegram.me/life_skills” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”><img src=”https://vidafallah.com/wp-content/uploads/2020/10/telegram-logo.png” alt=”دکتر ویدا فلاح در تلگرام” style=”width:100%”></a><a style=”display:inline-block;width:34px;height:34px;margin:0 5px 5px 5px;” href=”https://www.aparat.com/maharatha” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”><img src=”https://vidafallah.com/wp-content/uploads/2020/10/aparat-logo.png” alt=”دکتر ویدا فلاح در آپارات” style=”width:100%”></a><a style=”display:inline-block;width:34px;height:34px;margin:0 5px 5px 5px;” href=”https://www.youtube.com/channel/UCrQE8oeOh99OIYnwk_PUqFA” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”><img src=”https://vidafallah.com/wp-content/uploads/2020/10/youtube-logo.png” alt=”دکتر ویدا فلاح در یوتیوب” style=”width:100%”></a><a style=”display:inline-block;width:34px;height:34px;margin:0 5px 5px 5px;” href=”https://www.facebook.com/vida.fallah.5/” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”><img src=”https://vidafallah.com/wp-content/uploads/2020/10/facebook-logo.png” alt=”دکتر ویدا فلاح در فیسبوک” style=”width:100%”></a></p>

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *