0
02188840056

فیروزه فتحی افشار

درود برشما؛ ازسه سال پیش تا کنون درکلاسهای سرکارخانم فلاح مهارتهای زندگی را می آموزم . مهمترین دستاوردم ارتباط بهترباهمسرم و فرزندانم و همچنین اطرافیانم میباشد . حئود چهل سال است ازدواج کرده ام متاسفانه نمیدانستم چگونه خواسته های خودرا باهمسرم بیان کنم و یا اختلاف سلیقه هایمان را که درزندگی همه افراد چیزی بدیهی است چطورمطرح کنم .اکنون به لطف خدا وبه یاری استاد بزرگوارم آموخته ام آنهارا به صورتی بازگو نمایم که حس ارزشمندی خودم و طرف مقابلم را حفظ کرده و درعین حال تاثیرگذارباشم.همچنین بافرزندانم ارتباطی زیباتردارم به گونه ای که مرا بعنوان دوست و مشاورخود میدانند و مسایلشان را بامن مطرح میکنند ازاین بابت خداوند را شاکرم .شناخت درونی به من کمک کرد تانقاط ضعف و قوت خودرا بهتربشناسم و خودرادوست داشته و نعمات زندگی و موهبتهای الهی را ارج بنهم ؛ همچنین فرصتی به من داده شده که بتوانم دانسته های خودرا درگروه حامیان دراختیاردیگران قرارداده و آنها را نشردهم که این امرخیرخواهانه سبب گشته درزندگی حس خوب بودن وهدفمندی و اعتماد به نفس راتجربه کنم وبتوانم دین خود را به عالم که این همه موهبت به من داده ادانمایم. پاینده باشید.دوستدارشما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.