آموزش‌ مهارت‌های زندگی

ویدا فلاح روانشناس

لطفا، خواهش می کنم

از دو واژه زیاد استفاده کنید:

1)قبل از اینکه از دیگران درخواستی داشته باشید، از واژه ی لطفا یا خواهش میکنم استفاده کنید.

“لطفا اگر می توانی این کار را برای من انجام بده” “خواهش میکنم این کار را برای من انجام بده”

این دو واژه معجزه می کند ولی اگر با روی خوش استفاده شوند و به شرط آن که طاقت نه شنیدن هم داشته باشید.

2)بعد از اینکه کسی برایتان کاری انجام داد حتما از او تشکر و قدر دانی کنید. قدر دانی کلامی انگیزه ی طرف مقابل را برای اینکه باز هم برایتان کاری انجام دهد بالا می برد و رابطه تقویت میشود.

لطفا، خواهش می کنم، مچکرم!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.