0
02188840056

م. خ

سلام من تا قبل از حضورم در کلاس های خانم فلاح از عزت نفس پایینی برخوردار بودم و کوچکترین اتفاقی ذهنم را تا مدت ها مشغول میکرد مثلا اگر در جمعی صحبتی میکردم و حتی اگر صحبت ها مورد قبول بود تا مدت ها صحبت ها و قیافه و حالات خودم و اطرافیانم را مرور میکردم و مدام خودم را سرزنش میکردم که ای کاش حرف نمیزدم، چرا این کلمه را گفتم و …  از وقتی این دوره ها را گذراندم حتی اگر در جمع کار بیجایی هم انجام دهم نه فکر حرف های اطرافیان هستم و نه خود سرزنشی دارم و این ارامش را مدیون خانم فلاح هستم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.