0

کتاب نیروی حال – اکهارت تول

راهنمای بیداری معنوی

ترجمه مسیحا برزگر – چاپ ذهن آویز

رهایی از ذهن

هیاهوی بی وقفه ذهن مانع پیدا کردن قلمرو ساکت درون می شود. قلمرویی که از هستی جدا نیست. هیاهوی ذهن همچنین «خود» ذهنی و دروغین می آفریند و همین «خود» ذهنی است که سایه ای از ترس و رنج بر زندگی ما می افکند. این موضوع به طور عمیق تر در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دکارت فیلسوف عقیده داشت که بنیادی ترین حقیقت را یافته است: «من می اندیشم، پس هستم.» او در واقع، اساسی ترین خطا را به زبان آورده بود: مساوی پنداشتن فکر و هستی و یکی پنداشتن خود با فکر. کسی که به فکر معتاد است – که همه به آن معتادند – در حالتی از جدایی، در دنیای پیچیده در مشکلات و درگیری زندگی می کند. دنیایی که تکه پاره شدن های روز افزون ذهن را منعکس می کند. روشن شدگی حالتی است از وحدت، یگانگی و در نتیجه آرامش ژرف. یگانگی با زندگی ای که در همه صورت ها ظهور کرده است، یگانگی با جهان، یگانگی با خویشتن خویش و حیات ناپیدا – یگانگی با خدا.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *