آموزش‌ مهارت‌های زندگی

روز: 9 تیر 1398

رابطه یکطرفه

  خانمی سوال پرسیدند: هفت سال است که ازدواج کرده ام، دو سال عقد بودیم، خانواده ی همسرم مخالف ازدواج

ادامه مطلب »

مدیتیشن

  تمرین مدیتیشن یا مراقبه باعث می شود که ذهن به جای پرسه زدن در زمان گذشته یا تصور آینده،

ادامه مطلب »