آموزش‌ مهارت‌های زندگی

تله محرومیت هیجانی و طرد اجتماعی

مدت دسترسی
همه مراحل
20 درس
امتحان 0
14 دانش آموز

 

تشخیص تله محرومیت هیجانی اندکی مشکل است، زیرا برخلاف سایر تله‌ها از وجود چیزی ناشی نمی‌شود بلکه از فقدان وجود چیزی ناشی می‌شود. به‌طور مثال تله نقص ناشی از انتقاد زیاد والدین است، تله اطاعت از سلطه پدر و مادر ناشی می‌شود، ولکن طرحواره محرومیت هیجانی ناشی از فقدان است. کودک نمی‌داند چه چیزی را نداشته است، او تنها می‌داند حالش خوب نیست.
افرادی که دچار تله محرومیت هیجانی هستند:

1. در اکثر مواقع احساس تنهایی، بی‌پناهی و محرومیت می‌کنند. احساس‌می‌کنند برای هیچکس در این‌دنیا مهم نمی‌باشند.
2. احساس‌می‌کنند حتی نزدیکترین افراد زندگی‌شان نیز پاسخگوی نیازهای عاطفیشان نیستند. آنها باوردارند هیچکس نگران زندگی و حالشان نیست.
3. همواره احساس درک‌نشدن می‌کنند. نیازهایشان را به‌کسی نمی‌گویند، زیرا باور دارند نیازهای عاطفی و روانی‌شان برای کسی مهم‌نمی‌باشد. آنها باور دارند حتی اگر نیازهایشان را بگویند نیز کسی به‌آنها توجهی‌نمی‌کند.
4. احساس پوچی و بی‌معنایی می‌کنند. نمی‌دانند از دیگران و دنیا چه‌می‌خواهند. همواره گمشده‌ای دارند. معمولا این گمشده می‌تواند عاشقی باشد که باید روزی بیاید. کسی‌که می‌تواند درکشان کند و به آنها عشق‌بورزد. کسی‌که آنها را برای خودشان می‌خواهد. اگرچه هیچوقت چنین‌فردی را نمی‌یابند.
5. هربار که رابطه‌جدیدی شروع‌می‌کنند، به‌هیجان می‌آیند و گمان‌می‌کنند او آن مرد یا زنی‌ست که درکش‌می‌کند و او را بی‌قید و شرط دوست‌دارد، ولکن پس از گذشت مدتی مجدداً ناامید می‌شود زیرا احساس تنهایی و دلتنگی آنها از درونشان است و هیچکس نمی‌تواند احساس تنهایی را درواقعیت از آنها بگیرد.
6. این افراد ظاهری سرد دارند و به آدم‌ها اجازه‌نمی‌دهند به آنها نزدیک‌شوند. با دیگران روابطی سطحی برقرارمی‌کنند. معمولا دوستی که با او احساس صمیمیت کنند ندارند.
7. گروهی دیگر از این افراد راه مخالف رفته و به‌شدت پرتوقع‌اند. هیچ میزان محبت از سمت دیگران آنها را راضی‌نمی‌کند و همواره احساس بی‌توجهی از سوی دیگران همراه آنهاست. وقتی نیازهایشان ارضاء نشود به‌شدت عصبانی‌می‌شوند.
8. آنها از دیگران به‌شکل افراطی توقع‌دارند تا نیازهایشان را برآورده‌کنند. چنین افرادی در کودکی به‌خاطر زیبایی، هوش یا استعداشان دوست داشته‌شده‌اند و هرگز محبت خالصانه و بی‌قید و شرط دریافت‌نکرده‌اند.
9. این افراد حتی اگر معشوق، خانواده یا روابط اجتماعی خوبی داشته‌باشند نیز از درون احساس تنهایی، درک نشدن و پوچی می‌کنند.
10. افرادی‌که طرحواره محرومیت هیجانی و عاطفی دارند معمولاً جذب افرادی سرد، بی‌عاطفه و خودخواه می‌شوند. ولکن هیچ محبت و عاطفه‌ای نمی‌گیرند. افرادی‌که با آنها محبت و عاطفه نشان‌می‌دهند آنها را جذب‌نمی‌کنند و آنها به‌سرعت دلزده‌می‌شوند.
11. برای تصور این احساس می‌توانید احساس کودکی را درنظر بگیرید که در گوشه‌ای کز کرده و احساس بی‌پناهی و بی‌کسی دارد. کودکی‌که هیچکس را ندارد که به او احساس امنیت بدهد، به او محبت‌کند و به‌حرفش گوش‌بده
تله ی طرد اجتماعی مانند تله های دیگر، دارای نشانه ها و ویژگی هایی ست که تقریباً از دوران کودکی شما، شکل می گیرد و با شناخت نسبت به این نشانه ها و ویژگی ها می توانید تشخیص دهید که شما ، هم در دام این تله افتاده اید یا نه تا در نهایت بتوانید به خود و یا شاید دیگرانی که دچار این تله هستند، کمک کنید.

 

نشانه و ویژگی های این افراد عبارت است از؛

1. احساس می کنید با بقیه فرق دارید و نسبت به آنها احساس حقارت می کنید. تفاوت را بزرگ نمایی و شباهت را کم ارزش می کنید. حتی وقتی با دیگران هستید نیز احساس تنهایی دست از سرتان برنمی دارد.
2. در محل کارتان انگار در حاشیه هستید و از دیگران کناره گیری می کنید. در انجام پروژه ها و برنامه ها به عقاید یا پیشنهادهای شما اعتنا نمی کنند. خودتان نیز به عقایدتان ارزش قائل نمی شوید. برای ارتقای شغلی تلاش نمی کنید.
3. در جمع بسیار عصبی و کم رو هستید. در جمع راحت نیستید. مدام نگرانید که مبادا کار اشتباهی از شما سر بزند یا حرفی بزنید که مایه ی آبروریزی شود. مدام حرف هایی را که می خواهید بزنید چند بار در ذهن خود مرور می کنید. هنگام صحبت با غریبه ها راحت نیستید و فکر می کنید حرف ارزشمندی برای گفتن ندارید.
4. در جمع ها یا گروه های اجتماعی شرکت نمی کنید. دوستان کمی دارید یا اینکه وقت خود را با اعضای خانواده سپری می کنید.
5. می ترسید که دیگران به مشکلات خانوادگی شما پی ببرند و اگر کسی از مشکلات خانوادگی شما اطلاع یابد سخت احساس شرمساری می کنید. سعی می کنید مشکلات خانوادگی شما مثل رازی سر به مهر بماند و هیچ کسی از آنها اطلاع نیابد.
6. برای اینکه دیگران شما را در جمع خودشان بپذیرند، به ظاهر نشان می دهید که مثل آنها هستید. نمی خواهید دیگران به عیب های شما پی ببرند. انگار زندگی و احساس های شما برای دیگران رازآمیز است. دوست ندارید کسی از احساس ها و زندگی شما آگاه شود، زیرا فکر می کنید اگر دیگران به احساس ها و زندگی پر از عیب و ایراد شما پی ببرد، دست رد به سینه ی شما می زنند یا شما را تحقیر می کنند.
7. شما شدیداً اصرار دارید که بر عیب ها و نقص های خانوادگی تان غلبه کنید: سعی می کنید با ثروت اندوزی منزلت طلبی، موفقیت گرایی تحصیلی، پنهان سازی قومیت و نژاد، بر این عیب های خانوادگی فائق آیید.
8. بخش هایی از شخصیت خودتان را نمی پذیرید زیرا اعتقاد دارید که دیگران شما را به دلیل این بخش های وجودی، سخت مورد سرزنش و عتاب قرار می دهند. به عنوان مثال ممکن است ویژگی هایی مثل کمرویی، هوشمندی زیاد، احساساتی گری، ضعف، وابستگی و رفتارهای زنانه وار را بد و ناپسند تلقی کنید. شما از ظن خود یار دیگران می شوید. چون این ویژگی ها از نظر شما ناپسند و نامطلوب هستند، فکر می کنید دیگران نیز به همین شیوه فکر می کنند.
9. به خاطر تو ویژگی های ظاهری تان خیلی خجالت می کشید. احساس می کنید به اندازه ی بقیه جذاب و دلربا نیستید. برای این ظاهری جذاب داشته باشید خیلی سخت به ویژگی های ظاهری تان بها می دهید و احتمال دارد وقت و پول زیادی صرف کنید تا دلربا و جذاب دیده شوید.نسبت به نقص های ظاهرتان(مثل وزن، اندام، قیلفه و لباس) خیلی حساس هستید
10. .از موقعیت هایی که احتمال دارد آدمی خنگ، بی دست و پا و بی کفایت به نظر برسید تا جای ممکن اجتناب می کنید(مثل سخنرانی و رفتن به جمع های مهم).
11. مدام خودتان را با افراد مشهور و شاخص مقایسه می کنید. مدام دارایی های خودتان(مثل تیپ، موفقیت، ثروت، لباس، خانه و ماشین) را با دارایی های این افراد مقایسه می کنید.
12. شما سخت به دنبال جبران مافات هستید. برای اینکه احساس نکنید از نظر اجتماعی آدمی بی کفایت به شمار می روید به دنبال جبران می گردید؛ سعی می کنید نشان بدهید که مهارت های اجتماعی خوبی دارید، سعی می کنید در هر جمع محبوب دلها باشید، سعی می کنید نظر دیگران را به خودتان جلب کنید، سعی می کنید در شغل خودتان از دیگران یک سر و گردن بالاتر باشید، سعی می کنید با موفقیت های بچه هایتان پیش دیگران پز بدهید و فخر بفروشید.

 

راهنمای ثبت نام در دوره
پس از انتخاب دوره گزینه ثبت نام را بزنید
اگر در سایتمان حساب کاربری دارید پس با وارد کردن نام کاربری و رمز عبورتان خرید را ادامه دهید
در غیر اینصورت با تکمیل فرم اطلاعات، حساب کاربری خود را بسازید و خرید را انجام دهید.
پس از خریدتان، دوره ی خریداری شده در کاربری شما در بخش ” دوره های من” قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است که این دوره به صورت آنلاین قابل استفاده است و امکان دانلود برای آن وجود ندارد.
و بلافاصله پس از خریدتان دوره برایتان باز می شود اما نکته مهم این است که این دوره همیشه در دسترس شماست و شما می توانید بارها بارها جلساتتان را ببینید و محدودیت زمانی برایتان وجود ندارد.
پیشنهاد ما این است که جلسات را با فاصله ببینید و حتما از جلسات نت برداری کنید
و انجام تمرینات گفته شده در دوره، در روند رشد و تغییرتان نقش بسزایی دارد.
اگر در حین دوره برایتان مشکل یا سوالی پیش آمد می توانید در سایت برایمان بنویسید و یا برای گرفتن مشاوره برای انتخاب دوره مناسب می توانید با شماره های 88840056-7 تماس بگیرید.7 تماس بگیرید.

آواتار کاربر
دکتر ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های زندگی است که فعالیتش را در این حوزه از سال ۱۳۷۷به طور رسمی آغاز کرد.