0
لیست مطالب
آرامش

چگونه به ارامش ذهنی و احساس رضایت دست پیدا کنیم؟

  جامعه و  تبلیغات به ما می گوید ارزش فققط چیزی است که ما می توانیم به دست بیاوریم و هر چه به داشته هایمان اضافه تر می شود به نظر راضی تر می آییم. ما در بیرون از خودمان ...

انواع احساسات

انواع احساسات را بشناسید – تاثیر احساس های مثبت و منفی بر مغز

انواع احساسات چون احساس های ناخوشایند مانند خشم، غم و خستگی و ... داریم تا احساس های خوشایندی مانند دوستی، درستی و ... که این ها برروی مغز انسان هم اثر گذارند. درواقع احساس های منفی و مثبت می تواند برروی ...