0
لیست مطالب
با استرس کرونا چه کنم

با استرس کرونا چه کنم ؟ راه های مقابله با استرس کرونا

شیوع بیماری کرونا و همه گیری آن شرایطی استرس زا برای همه به وجود آورد و برای خیلی از افراد این سوال پیش آمد که با استرس کرونا چه کنم ؟ و چه راه هایی برای مقابله با این استرس ...

مدیریت استرس کرونا

مدیریت استرس کرونا – سهم روانشناسان در مهار استرس کرونا

مدیریت استرس کرونا در شیوع این ویروس موذی وظیفه هرفردی است. روانشناسان در مهار استرس کرونا سهم قابل توجه ای دارند به این صورت که با ارائه روش ها و راه های مختلف، مهار استرس را یاد بگیرید. دوره هایی ...