0
لیست مطالب
How-to-be-confident

راه های افزایش اعتماد به نفس در زنان

افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند هم (۱) خود کارآمدی بالایی و هم (۲) ترس کمی از شکست دارند. خودکارآمدی به معنای اعتقاد فرد به توانایی اش در موفقیت و ارزیابی مثبت توانایی های فرد نسبت به خود است. ...

فاقد تصویر شاخص

اعتماد به نفس خود را چگونه افزایش دهیم؟ راه کار های افزایش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس خود را باید افزایش دهید تا در هرکجا که می روید احساس بدی نداشته باشید و اعتماد به نفس، یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که افراد باید برای رسیدن به موفقیت دارا باشند و هر ...