0
لیست مطالب
mindful dec

چطور در تصمیم گیری های مهم زندگی درست انتخاب کنیم؟

انتخاب تصمیمات درست در زندگی می‌تواند چالش‌ برانگیز باشد. تصمیمات مهم اغلب پیچیده‌اند، به عوامل زیادی وابستگی دارند و دارای منافع رقابتی هستند. پس اگر در تصمیم گیری مسائل مهم زندگی دچار تردید می‌شوید، نگران نباشید چرا که گاها پای ...

mrs-fallah

تصمیم گیری قسمت اول

  تصمیم هراسی به این بر می گردد که شما از پیامدهای منفی که احتمالا می تواند در تصمیم هایتان خودش را نشان بدهد ترس دارید. گاهی از کسی مشورت می گیرید به نوعی می خواهید مسئولیت پیامدهای آن را ...