0
لیست مطالب
چگونه خود را تغییر دهیم

تغییر، راهکارهای طلایی برای رسیدن به تغییر

شاید برخی از ما وقتی به گذشته نگاه می کنیم، از اقداماتی که انجام داده ایم، ناراحت و عصبانی باشیم و اگر این فرصت را در اختیار داشتیم که به گذشته برگردیم و کارها یا واکنش هایمان را تغییر دهیم، ...