آموزش‌ مهارت‌های زندگی

برچسب: خودشناسی
کنترل خشم

پذیرش در درون

تمرین کنید که در درون نسبت به دیگران با احترام برخورد کنید. خیلی مهم است که در درون واکنش های

ادامه مطلب »

درونگرا یا برونگرا؟

  ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا: درونگراها افرادی هستند که وقتی تنها هستند از طریق مرور تجارب، مرور رویدادهای زندگیشان

ادامه مطلب »