0
لیست مطالب
radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 70

  تمرین سکوت

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 67

  ما انسان ها تنها شده ایم و این تنهایی ترس به همراه می آورد.

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 64

  آیا می توانید دنیا را به جای بهتری تبدیل کنید؟

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 63

شما یک آدم نیستیدبلکه حداقل 2 نفر هستید....

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 58

  انسان ها، معلم معنوی ما... به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 57

  ارگاسم آگاهی در رابطه برای اطلاعات بیشتر به دوره شناخت قبل از ازدواج مراجعه کنید. به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

radiozendegifirstpage03

رادیو زندگی – شماره 53

  وحدت یعنی عدم ترس

radiozendegifirstpage02-1

رادیو زندگی – شماره 44

برخی افراد عموما در 2 حالت ذهنی قرار می گیرند. گاهی مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند و احساس کمبود و ضعف به آنها دست می دهد. و گاهی فقط امتیازات خود را نسبت به دیگران می بینند ...

ویدا فلاح، روانشناس و مدرس مهارت های ارتباطی

پذیرش در درون

تمرین کنید که در درون نسبت به دیگران با احترام برخورد کنید. خیلی مهم است که در درون واکنش های احترام آمیز بدهید. وگر نه در بیرون می توان تظاهر کرد و دیگران را با این نقش بازی کردن تحت ...

Untitled-2

درونگرا یا برونگرا؟

  ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا: درونگراها افرادی هستند که وقتی تنها هستند از طریق مرور تجارب، مرور رویدادهای زندگیشان از طریق ذهنی راضی می شوند، لذت می برند و در خلوت خودشان با لوازمی که دارند کتاب، کامپیوتر، نقاشی ...

vidafallah-photo16

چگونه با انتقاد روبرو شویم؟

  آدمهایی که انتقاد پذیری کمی دارند، ایرادگیری و انتقاد گری زیادی دارند. ممکن است در انتقاد پذیر نبودن، فرد مقابل با لحنی انتقاد می کند و یا در شرایطی انتقاد را مطرح می کند که قصد ندارد اشکال را ...

Untitled-3

یکی از ویژگی های شخصیت سالم

یکی از ویژگیهای شخصیت سالم این است که عموما احساس امنیت می کند. یک احساس امنیت حاکی از این که هر اتفاقی بیفتد من می توانم کاری انجام دهم و برایش راه حلی پیدا میکنم، اگر تغییر نکرد می توانم ...

1 2 3 4