0
02188840056
لیست مطالب
تیپ شخصیت

انواع تیپ های شخصیتی (بخش 2) را بشناسید و بدانید شخصیت یعنی چه؟

انواع تیپ های شخصیتی را باید بشناسید و این موضوع لازمه شناخت شخصیت خود است. در مقاله قبلی در خصوص تیپ های شخصیتی فکور، مهرطلب، رمانتیک، موفقیت جو را توضیح داده ایم حال می خواهیم درخصوص تیپ کمال گرا، خوش ...

فاقد تصویر شاخص

شخصیت سالم را چگونه بسازیم و شخصیت سالم چه ویژگی دارد؟

ساخت شخصیت سالم نیاز به تلاش و تمرین دارد تا شما بتوانید شخصیتی سالم و دوست داشتنی بسازید. شخصیت سالم ویژگی هایی دارد که براساس معیار های سلامت روانی مشخص می شوند. مجموعه دکتر ویدا فلاح برای شما دوره هایی ...