0
02188840056
لیست مطالب
shame

شرمساری چیست؟ چطور با احساس شرم کنار بیاییم؟

احساس شرم یکی از سخت‌ترین حس‌هایی است که نمی‌توان به سادگی درموردش صحبت کرد. شرمساری به دلیل نزدیک بودن به احساس بی‌ارزشی در طرحواره تله‌ بی ‌ارزشی قرار می‌گیرد. کار سختی است که تشخیص دهیم چیزی که از آن رنج می‌بریم ...