0
02188840056
لیست مطالب
shutterstock_147220544-998×638

دلایل طلاق عاطفی چیست؟ به نظر شما این دلایل قابل حل هستند؟

دلایل طلاق عاطفی چیست؟ آیا این دلایل قابل حل هستند؟ طلاق عاطفی یکی از عواملی است که امروزه بسیار شایع شده است. در واقع می توان گفت طلاق عاطفی بیشتر از طلاق رسمی اتفاق می افتد. از آن جایی که ...

ریشه طلاق عاطفی

ریشه طلاق عاطفی و راه حل پیشگیری از آن

دلایل مختلفی می تواند ریشه رسیدن به طلاق عاطفی ببین زوجین باشد. طلاق عاطفی زمانی اتفاق می افتد که همسر و شوهر در جنب هم به بیتوجهی زندگی می کنند ولی تقاضای جدایی رسمی نمی کنند.داشتن اولاد یا چشمانداز منفی ...

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی چیست؟ عوامل به وجود آمدن طلاق عاطفی را بیشتر بشناسید!

شاید بتوان گفت طلاق عاطفی شکل امروزی و شیک بسوز و بساز قدیم است. به گفته برخی کارشناسان روانشناسی در طلاق پنهان عاطفیه هرچند زن و شوهر ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما ...