0
02188840056
لیست مطالب
خودگویی منفی

خودگویی منفی چیست – تاثیر گفتار درونی منفی برروی زندگی

 ما افکار منفی زیادی در مورد خود داریم. ندای درونی ما سعی دارند ما را متقاعد کند که به ‌اندازه کافی باهوش، توانمند یا خوب نیستیم تا به آنچه درزندگی می خواهیم برسیم. این دشمن نامرئی و درونی، زیان‌آور بوده ...