0
02188840056
لیست مطالب
ذهن آگاهی

چرا ذهن آگاهی لازم است ؟ اصلا ذهن آگاهی یعنی چه ؟

وقتی سوال می شود چرا ذهن آگاهی لازم است و ذهن آگاهی به چه دردی می خورد دقیقا مثل این است که سوال شود دیدن برنامه های زنده خوب است یا از قبل آماده شده و آرشیوی؟ البته این قیاس ...