0
02188840056
لیست مطالب
رسیدن به هدف

راه های رسیدن به هدف – چگونه به خواسته هایمان برسیم ؟

همه انسان ها اهدافی در زندگی خود دارند. برای رسیدن به هدف های خود باید راه های رسیدن به هدف را بشناسید. انواع مختلفی از اهداف هستند که شما منجر به تلاش برای رسیدن میکند از جمله این اهداف رفتن ...

Untitled-13

رابطه ی بدون هدف

رابطه ی بدون هدف: خانمی ۳۶ ساله پرسیدند که من دچار شکست در روابطم میشوم و این اتفاق به دفعات می افتد بدون دلگیر شدن و به شکل کاملا منطقی از رابطه جدا میشوم از این ناراحتم چرا بدشانسی می ...

ویدا-فلاح-02

برنامه ریزی

    یکی اینکه حتما سر رسید تهیه کنید و در سر رسیدتان ابتدا اهداف ماهیانه را یادداشت کنید که بر مبنای اهداف سالیانه می خواهید چه اقدامات مهمی را انجام دهید. هر شب ده دقیقه وقت بگذارید که اقدامات ...

Untitled-7

آهسته سازی

  یکی از راههای رسیدن به خواسته ها آهسته سازی است. شما می توانید با عجله نکردن، با آرامش بیشتر به خواسته های بیشتری برسید، چگونه؟ در هر لحظه حاضر باشید، در هر لحظه هم فاعل باشید هم نظاره گر ...

vidafallah-photo12

گلاسر: آدم ها هر لحظه در حال انتخاب هستند

گلاسر: آدم‌ها هر لحظه در حال انتخاب هستند. دو نوع انتخاب وجود دارد انتخاب‌های ناهشیار یا غالبا غلط (قضاوت کردن، منع کردن، و.... در حال انتخاب آن ویژگی هستید) که جاذب مشکل می‌شوند. انتخاب‌های هشیارانه که همان هدف‌های ما هستند، ...