0
02188840056
لیست مطالب
علت هیجانی شدن در مشکلات

علت هیجانی شدن در مشکلات – ناتوانی در کنترل هیجانات

علت هیجانی شدن در مشکلات و یا ناتوانی در کنترل کردن هیجانات خود می تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از مهارت های زندگی، مقابله و برخورد موثر با هیجان ها می باشد. همه ما در طول روزها و هفته ...

سبک های ابراز هیجان

سبک های ابراز هیجان و انواع هیجان را بیشتر بشناسید!

سبک های ابراز هیجان در همه آدم ها متفاوت است و باید بدانید که به طور کلی هیجان به انواع منفی و مثبت تقسیم میشود. ابراز هیجان با تخلیه هیجان متفاوت است برای درک بیشتر از تفاوت آنها بهتر است ...