0
لیست مطالب
خیانت به همسر

خیانت به همسر – چرا همسرم بهم خیانت کرد؟

یکی از عوامل اصلی خیانت به همسر نداشتن رابطه خوب زن و شوهری است. خیانت انواع و جنبه های مختلفی دارد. خیانت می تواند رفتاری، کلامی، نگاهی و ... باشد و بسیاری از افرادی که به مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند ...