0

بد قولی

 

از ما سوال کردند در رابطه با فردی که قول می دهد و به قولش عمل نمی کند چه باید کرد؟

بسته به اینکه آن فرد چه رابطه ایی با شما دارد نحوه ی عکس العمل شما فرق دارد. اگر همسرتان باشد یکی از کارهایی که باید بکنید این است که به کل رابطه با آن فرد نگاه کنید و ببینید در آن شرایطی که او دارد وعده و قولی را به شما می دهد با کدام حالت نفسانی اینکار را می کند.

آیا حالت نفسانی والد  می گوید تا شما را کنترل کند تا در آن لحظه به خواسته اش برسد، اگر حالت والد است تشخیص می دهید وعده می دهد و قبلا هم سابقه داشته که وعده ایی داده و عمل نکرده، اگر با حالت کودک می گوید و خواهش می کند، با یک حالت التماس گونه می گوید که نیازش  را برآورده کنی. این حالت هم حالت نفسانی بالغ نیست، به اندازه کافی تفکر نکرده، تحلیل و ارزیابی نکرده و می خواهد با هیجانش موضوع را حل و فصل کند و به خواسته اش برسد. در واقع تشخیص اینکه در این زمان و مکان که قرار داریم با کدام حالت نفسانی با هم حرف می زنیم و چه دلیلی دارد که این وعده را می دهد و قبلا چه وعده هایی داده. اینها خیلی به شما کمک می کند.

پیشنهاد من این است که شما با حالت نفسانی بالغ، اگر پیشنهاد فرد مقابل برایتان مهم است دوباره از او سوال کنید، بگوئید تو در این زمان می خوای اینکار رو انجام بدی؟ یعنی قطعی است؟ میتوانید از او بخواهید که درخواستش را تکرار کند و شما صدای او را ضبط کنید، یا اینکه در جایی یادداشت می کنید و هر دو نفر امضا می کنید.

فکر می کنم باید زمان بدهید تا فرد مقابل شما یواش یواش متوجه شود که شما آدم جدی و پیگیری هستید و نسبت به تعهداتی که می دهید آن فرد شما را مقید می کند که پاسخگو باشید. بتدریج، با عجله نه! یعنی اگر بخواهید شدید او را تغییر دهید از رویکرد کنترل بیرونی استفاده می کنید. کنترل بیرونی نمی تواند دوام داشته باشد. فرد باید در درون انتخاب کند که تغییر کند زمانی می تواند که شما تشویقش کنید و به او بازخورد دهید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *