0
02188840056

ش. ش.

بارزترین دستاورد کلاسهای خانم فلاح برای من این است که دیگر هیچ اتفاق بدی برایم بدمطلق نیست.هر اتفاق و آدم ناخوشایندی را به چشم یک پاکت پستی حاوی پیام رشد و خودشناسی برای خودم میبینم.این دیدگاه علاوه براینکه باعث شده به خودشناسی بهتری برسم باعث میشود تا آسیب پذیری ام کمتر شود.خدارو شکر میکنم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.