0
02188840056
لیست مطالب
برای کنترل خشم خود چیکار کنیم

برای کنترل خشم خود چیکار کنیم ؟ راه های کنترل کردن عصبانیت و خشم

برای کنترل خشم خود چیکار کنیم ؟ سوال افرادی است که خشم به آنها غلبه کرده و رفتارهایی از خود بروز می دهند که بعد از آن پشیمان می شوند. خشم و عصبانیت یکی از واکنش های ما در مقابل ...

کنترل خشم در کودکان

کنترل خشم در کودکان چگونه است ؟ راه های کنترل خشم کودکان را یاد بگیرید!

کنترل خشم در کودکان یکی از چالش های والدین و بزرگسالان چه در تربیت و چه ارتباط با کودکان می باشد. اگر کودک شما نداند که چگونه خشم خود را مدیریت کند (علت هیجانی شدن در مشکلات)، با بروز ناکامی ...

کنترل خشم

کنترل خشم چیست ؟ و راه های کنترل خشم را بیاموزید!

کنترل خشم و راه های کنترل کردن خشم به ما کمک میکند تا رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز ندهیم و بتوانید مشکلات را با صبر و شکیبایی حل کنیم. خشم در همه انسان های یکسان نیست و افراد خشم خود ...

کنترل عصبانیت

کنترل خشم و راه های پیشگیری از خشم و عصبانیت سریع

کنترل خشم و کنترل عصبانیت، عملی دشوار است اما غیر ممکن نیست. عصبانیت یکی از واکنش های عاطفی اساسی ما است و گاهی اوقات یک نشانه هشدار خوبی است که همه چیز در زندگی ما خوب نیست. در برخی موارد ...