0
لیست مطالب
5d4661422cf19319022a29986c542fe4

درمان طلاق عاطفی به چه شکل است؟ بررسی راه حل ها

راه های درمان طلاق عاطفی چیست؟ احتمالا بار ها با واژه طلاق عاطفی در زندگی خود مواجه شده اید. طلاق عاطفی در خصوص زوج هایی به کار می رود که قانونا و شرعا همسرند. مهر طلاقی در شناسنامه نخورده است ...

ریشه طلاق عاطفی

ریشه طلاق عاطفی و راه حل پیشگیری از آن

دلایل مختلفی می تواند ریشه رسیدن به طلاق عاطفی ببین زوجین باشد. طلاق عاطفی زمانی اتفاق می افتد که همسر و شوهر در جنب هم به بیتوجهی زندگی می کنند ولی تقاضای جدایی رسمی نمی کنند.داشتن اولاد یا چشمانداز منفی ...