0
02188840056

سکوت

سلام دوستان

میدونید چقدر سکوت کردن ارزشمنده چقدر تمرین لازم داریم تا به مرحله ی عمل کردن برسیم و در روابطمون مشاهده و سکوت کنیم .

البته که وقتی حرف می زنیم و فرستنده ایم دریافت کننده ی اطلاعات بیرونی نیستیم و خیلی از ایده ها را از دست می دهیم و حیف

من می گویم :سکوت تو زمانی ارزشمند است که قادر باشی استادانه حرف بزنی ولی سکوت کردن زا انتخاب کنی .گاهی مردم حرف نمی زنند چون نمی

دانند چه بگویند و اینگه پاسخ درست چیست؟

اما سکوت چقدر کم است در روابط و گفتگوهای ما و اگر باشد چقدر می تواند وضع و حال دو طرف را مطلوب کند.

وقتی جایی چیزی نمی گویی و اجازه میدهی سکوت تو پاسخی باشد در گفتگو درک تو از اوضاع عمیق تر می شود و به فضا مجال می دهی نفس بکشد.

زمانی که به خوبی میشنوی و می خواهی فرد مقابل را به خوبی درک کنی در سکوتی و این کار اقتدار تو را در رابطه بالا می برد.

چرا فکر می کنی هر چه بیشتر بگویی بیشتر اثرگذار خواهی بود؟

گاهی چیزی نگفتن تو را بیشتر رازآلود می کند و فرد مقابل بی قرار می شود فکر و پاسخ تو را بشنود و حتی ناخودآگاه مشتاق است از تو یاد بگیرد.

از امروز تصمیم می گیرم بیشتر سکوت کنم و در آرامش گیرنده باشم.

مشتاقم نظر شما را هم بخوانم.خوشخالم که می نویسم و بازخورد شما برایم بسیار ارزشمند است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.